YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ

Gelir Vergisi, Götürü Usulde Vergi, Katma Değer Vergisi, Taşınmaz Mal Kira Stopajı ve Kurumlar Vergisi yükümlülerimizden, aylık beyanlarda 36 ay, yıllık beyanlarda üç yıl boyunca kesintisiz olarak yasal vergilendirme süreleri içerisinde beyannamelerini sunanlar ve tahakkuk eden vergileri düzenli olarak yasal sürelerinde ödeyenlere, 2018 yılı içerisinde sunulacak beyanlarda ve takip eden vergilendirme dönemlerinde ödemekle yükümlü oldukları vergi miktarlarında yüzde beş indirim yapılmaktadır.