Beyannamaler

No Tanım Dosya
1 Gelir Vergisi Beyannamesi (VD1) İndir
2 Katma Değer Vergisi Beyannamesi İndir
3 Sadeleştirilmiş Katma Değer Vergisi Beyannamesi İndir
4 Vergi Sorumluları İçin KDV Beyannamesi İndir
5 Özel Matraha Tabii KDV Vergi Sorumlusu Beyannamesi İndir
6 Banka Sigorta İşlemleri Vergisi İndir
7 Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası Beyannamesi İndir
8 Ücretlilerle İlgili Stopaj Beyannamesi (VD17a) İndir
9 KİRA Beyannamesi (VD91) İndir
10 Geçici Vergi Yükümlülüğü Beyannamesi İndir
11 Kurumlar Vergisi Beyannamesi (VD2) İndir

Mali Düzenleme Formları

No Tanım Dosya
1 Form 1 Genel Başvuru İndir
2 Form NVMD 1 (Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Başvuru Formu.) İndir

 

İnternet Vergi Dairesi Yetki Belgeleri

No Tanım Dosya
1 Bireysel/Kurumsal İnternet Şifre Talep Formu İndir
2 Muhasip Murakıp Vekaleten Yetkilendirme Formu  İndir
3 Muhasip Murakıp Yönetim Kurulu Kararlı Yetkilendirme Formu  İndir
4 Vergi Kimlik Numarası Talep Formu İndir

Formlar

No Tanım Dosya
1 Ehliyet Yenileme Formu

İndir(Excel)

İndir(Pdf)

2 Tecil Teminat Mektubu Örneği İndir
3 Kdv Tecil Talep Formu İndir
4 Muhasiplik Yetkisi Sınav Başvuru Formu

İndir

5 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Yazılımı Başvuru Formu İndir
6 Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu İndir

 

SMS BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞVURU FORMLARI

(***AŞAĞIDAKİ FORMLAR ARKALI ÖNLÜ ÇIKTI ALINIP DOLDURULMASI DURUMUNDA DAİREMİZ TARAFINDAN KABUL EDİLECEKTİR)

1 SMS Bağış Kampanyası Başvuru Formu (Ön) İndir
2 SMS Bağış Kampanyası Başvuru Formu (Arka) İndir

 

EMEKLİLİK İADE FORMLARI

No Tanım Dosya
1 Emeklilik Vergi İadesi Talep Formu İndir
2 VD 1 A İndir

 

AYLIK VERGİLERİ SONLANDIRMA VE BAŞLATMA FORMU

No Tanım Dosya
1 Aylık Vergileri Son. ve Baş. Formu İndir

 

VERGİ SORUMLULARI İÇİN MEVDUAT STOPAJ BEYANNAMESİ

No Tanım Dosya
1 Vergi Sor. Mev. Stp Bn İndir

Forms

No Description File
1 Application Form For Motor Vehicle Driving/Learner Licence

Download (Excel)

Download (Pdf)

2 Declaration of Rental Income

Download (Excel)

Download (Pdf)