ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) UYGULAMASINA BAŞVURMAK İSTEYEN YÜKÜMLÜLERİN BİLGİSİNE

27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası uyarınca fatura düzenleme zorunluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi yükümlülerden, Elektronik Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kurallar Tüzüğü'nde tanımlanan standartlara uygun olarak İnternet Vergi Dairesi Web Adresi üzerinden  'E-Portal Yöntemi'  ile ya da  'Doğrudan Entegrasyon Yöntemi' ile elektronik fatura uygulamasına başvuruda bulunabilirler.

-E-Fatura uygulamasına dahil olmak için başvuru yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler öncelikle internet vergi dairesi(INTVD) kullanıcısı olmalıdırlar.

İnternet Vergi Dairesi kullanıcısı olmak için bizzat Gelir ve Vergi Dairesine gidilerek kullanıcı kodu ile şifre temin edilmelidir.  Kullanıcı kodu ve şifre temin edildikten sonra, İnternet Vergi Dairesine giriş yapılabilecektir. 

İnternet Vergi Dairesi Web Adresine gitmek için tıklayınız:  https://online-vergi.gov.ct.tr/gvdos_online-vergi/

-İnternet Vergi Dairesi Web Adresine Giriş Yapılır.  İnternet Vergi Dairesinde yer alan "E-Fatura İşlemleri" Panelinden, "E-Fatura Sistem Başvuru" butonuna tıklanarak başvuru sayfası açılır.

E-fatura Sistem Başvuru ekranında doldurulması gereken tüm zorunlu alanlar doldurulur. Doldurulması zorunlu alanlardan biri olan Kod Yöntem alanı, E-Fatura uygulaması hangi yöntem ile kullanılmak isteniliyorsa o yöntemin seçildiği  alandır. Başvuruda bulunanlar E-Fatura Uygulamasını E-Portal üzerinden kullanmak istiyorlarsa Kod Yöntem olarak 'Portal' seçeneği, E-Fatura uygulamasını Web Servis üzerinden kullanmak istiyorlarsa, Kod Yöntem olarak 'Web Servis' seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. 

Tüm zorunlu alanlar doldurulduktan sonra "Başvur" butonuna tıklanarak, İnternet Vergi Dairesindeki başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır. 

Başvuru yaptıktan sonra çıkan başvuru, görüntüleme butonuna tıklanarak  incelenebilir, indirilebilir ya da çıktı alınabilir.  Alınacak çıktı ile  mutlaka Gelir ve Vergi Dairesine gidilerek başvuru onaylatılmalıdır. ( Web servis kullanıcılarına başvuru onay sırasında, web servis kullanımında kimlik doğrulama (authentication) için kullanılacak kullanıcı adı ve şifre bilgileri verilecektir. Lütfen çıktısını alıp saklayınız. *Web servis kullanıcısı olarak sisteme dahil olmak isteyen şirketlerin sabit IP adreslerini mail yoluyla bildirmeleri gerekmektedir.)

Daha detaylı bilgi için, http://efatura.vergi.gov.ct.tr/  web adresine giriş yaparak E-Fatura uygulaması ile ilgili tüm teknik dokümanlara ve klavuzlara ulaşabilirsiniz.