BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI!!!

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeni ile uygulanan kapanmadan dolayı:

1) Son tarihi 15 Şubat 2021 olan beyanname verme ve ödeme süresi 22 Şubat 2021 tarihine,

2) Son tarihi 20 Şubat 2021 olan tüzel kişi katma değer vergisi beyan verme ve ödemetarihi 23 Şubat 2021 tarihine,

3) Geçici vergi yükümlülerinin 20 Şubat 2021 olan beyan verme tarihi 26 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.