AVRUPA BİRLİĞİ MUKTESEBATINA UYUM ÇALIŞMALARINA İLŞKİN SEMİNERE DAVET

AB muktesebatına uyum çalışmaları çerçevesinde Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yürütülmekte olan muhasebe ve denetim mesleğine ilişkin mevzuat düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Dünya genelinde gözlenen küresel muhasebe ve denetim standartlarına gidiş eğilimi dikkate alındığında, AB bünyesinde muhasebe ve denetime ilişkin yasal düzenlemelerin uyumlaştırılmasına yönelik atılan adımlar, Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda devam eden çalışmalarla ilgili olarak Yasa altında hazırlanan Tüzüklerle ilgili sunum gerçekleştirecektir. Bu sunumda aşağıdaki konular ele alınacaktır;

1- Muhasebe Mesleği ve Denetim Mesleğini İcra ve İşlemlerinin Usul ve Esasları

2- Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sürekli Eğitim

Bu çerçevede, Avrupa Birliği uzmanının da hazır bulunacağı ve interaktif olarak siz katılımcıların da hazırlanan Tüzüklere katkı koyabileceği bir toplantı düzenlenecektir.  Söz konusu toplantıya yetkili tüm meslek mensupları davetlidir.

Bilgi edinilmesi ve gereği saygı ile rica olunur.

 

Toplantı yeri: Gelir ve Vergi Dairesi 4. Kat, Eğitim Salonu

Toplantı tarihi: 21 Haziran 2018

Toplantı saati: 09:30 - 12:30

İletişim: Mürşide Celaloğlu, 228 81 43 (311)