KİRA STOPAJI DÖVİZ CİNSİNDEN OLANLAR İÇİN YÜKSELMİŞTİR

Kira Stopaj Oranı, dövizin kontrolsüz şekilde yükselmesi sebebiyle oluşan etkilerin azaltılmasını sağlamak amacıyla 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren döviz cinsinden olanlar için %13’e yükseltilmiştir.

Her türlü taşınmaz mal (döşeli olarak veya tesisat ve demirbaş ile birlikte kiraya verilenler dahil) kiralama ve kullanma bedeli karşılığı avans olarak alınanlar dahil tahakkuk eden brüt gelirin; yabancı para birimi (döviz) cinsinden olanlar için %13 (yüzde on üç)'ü, Türk Lirası cinsinden olanlar için %10 (yüzde on)'u, mal ve hakların sahipleri veya temsilcileri tarafından, Gelir ve Vergi Dairesine ödenir.

Mevcut sözleşmeleri bir yıldan daha uzun süreli olan gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu sözleşmeleri fesh etmek ve yeni bir sözleşme yapmak suretiyle bu madde kurallarından yararlanabilirler.