KİRA GELİRİ ELDE EDEN KİRA YÜKÜMLÜLERİNİN BİLGİSİNE

Yasa Gücünde Kararname ile Kira Yükümlülülerinin doğru biçimde vergilendirilebilmesi için Tapu bilgilerinin Gelir ve Vergi Dairesinin Otomasyon Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Öncelikli olarak KONUT ve sonrasında da geriye kalan kiralanmış tüm taşınmazların tapu ve sözleşme suretlerini dairemize ulaştırmaları gerekmektedir. Yeni yapılacak kira sözleşmelerinde ise sözleşme ekine tarafların kimlik ve iletişim bilgilerinin de eklenmesi gerekmektedir.

Gerek vergilendirme hatası gerekse zaman kaybı olmaması için son ödeme gününe kalmadan bu işlemleri yaptırtmak siz yükümlüler için kolaylık olacağı bilginize sunulur.