KARANTİNA ÜCRETLERİ İADESİ BAŞVURU KOŞULLARI

      Söz konusu karantina masrafını ödeyen kişilere, Gelir ve Vergi Dairesi tarafından iade işleminin yapılabilmesi için KKTC’ye giriş yaptıkları tarihte yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararına göre muafiyet kapsamında olmaları veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giriş yapmadığı tespit edilenlere veya ev karantinasında kalan kişilere veya karantina ücretini fazla yatıran kişilere iade yapılabileceğinden,  yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulu kararlarına ve KKTC Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yasal kıstaslara uygun olmayan kişilerin iade talepleri uygun görülemeyecektir.

Bakanlar Kurulu’nun E.S (K-I) 659-2020 sayılı kararına istinaden 25 Mayıs 2021 tarihinden sonra KKTC’ye giriş yaptıkları halde,  iş bu karardan önce otel karantinası masrafı ödeyenlere de gerekli şartları taşımaları halinde iade yapılabilecektir. 

 

İade Kapsamında Olan Kişilerden Talep Edilecek Belgeler:

  1. Dilekçe: Ödeme dekontunda ismi ve soyismi yazan kişi/kişilerin yazılı talepte bulunması zorunludur. Yazılı talebe, irtibat kurulacak olan kişinin telefon numarası yazılmalıdır.
  2. Karantina Ücretinin Maliye Bakanlığının banka hesabına yatırıldığını Gösteren ve Ziraat Bankasından Alınmış Ödeme Dekontu.
  3. KKTC’de şubesi bulunan bir bankadan alınmış Hesap Numarasını gösteren ıslak imzalı yazı. Ancak döviz olarak talep ediliyorsa Döviz Hesap Numarası.
  4. Karantina ücreti ödeme dekontunda parayı gönderen ve/veya yatıran kişi kısmında adı yer alan kişiye ait kimlik kartı fotokopisi ve adına karantina ücreti yatırılan kişinin kimlik ve pasaport fotokopisi. İadeyi talep eden şirket ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden Alınmış Bir Set Onay Belgeleri (Şirket Kuruluş Onay Belgesi, Hissedarlar Onay Belgesi, Direktörler Kurulu Onay Belgesi, Adres Onay Belgesi) başvuruya eklenmelidir.
  5. Karantina sürecinin bir kısmını otelde diğer bir kısmını ise evde geçirdiği veya karantina otelinde tüm karantina sürecini geçirmeyip KKTC’den ayrıldığı gerekçesi ile iade talebinde bulunanlar, karantinada kalmış bulundukları otelden alacakları otele giriş çıkış tarihlerini gösteren bir belge ve iade gerekçelerine esas teşkil eden hususlar varsa bunları kanıtlayacak diğer bilgi ve belgeleri başvurularına eklemelidirler.
  6. Ev karantinasında olduğu gerekçesi ile iade talebinde bulunacak olan kişilerin, ev karantinası taleplerinin onaylandığına dair Sağlık Bakanlığından imzalı yazı.
  7. Sınır kapılarından KKTC’ye giriş yapılamadığı gerekçesiyle ödenen karantina bedelinin iadesini talep edenler, Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Şubesinden Deniz ve Hava Limanları Giriş-Çıkış Raporu almalıdırlar.