BAKANLAR KURULUNUN MEVDUAT FAİZİ STOPAJ ORANLARI İLE İLGİLİ ALDIĞI KARAR

Bakanlar Kurulu, yaşanan ekonomik koşullar uyarınca değiştirilmiş şekliyle 24/1982 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 32'nci maddesinin (1)'inci fıkrasının verdiği yetkiye atfen döviz cinsinden tahvilat faizleri ile banka veya kooperatif kredi şirketlerinin tahakkuk ettirdikleri mevduat faizi stopaj oranlarının 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren %18 (yüzde on sekiz) olarak yeniden düzenlenmesine karar verdi.